Wijkom Bouw & Infra is lid van de NBBU: de brancheorganisatie voor de uitzendbranche. Wij werken volgens de NBBU-cao. De NBBU ziet erop toe dat leden zich houden aan wet- en regelgeving en controleert regelmatig of het NBBU-cao op de juiste manier wordt toegepast.

SNA-Keurmerk 

Om lid te zijn van de NBBU moet een organisatie het SNA-keurmerk hebben. Wijkom Bouw & Infra beschikt over dit keurmerk. Dat betekent dat Wijkom Bouw & Infra moet voldoen aan de eisen in de NEN 4401-norm. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te voorkomen.

VCU-certificaat 

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen op de werkplaats te verminderen. Wijkom Bouw & Infra beschikt over het VCU-certificaat. Hiermee tonen wij aan dat ons Veiligheid- en Gezondheidssysteem op orde is. Een NBBU-uitzendonderneming met een SNA-keurmerk voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Daardoor kunnen Wijkom Bouw & Infra-werknemers erop vertrouwen dat zij krijgen waar zij recht op hebben.

Meer weten?

Ga naar www.nbbu.nl, www.normeringarbeid.nl en www.vca.nl.

Bekijk onze documentatie

Wijkom Bouw&Infra G-rekeningovereenkomst

Betalingsgedragen Wijkom Bouw&Infra BV 20.01.2023 – 20.04.2023

2025 NCK.2021.274.VCU.H183.Certificaat

Wijkom Bouw&Infra KvK 11-01-2023